ยินดีต้อนรับ เข้าสู้เว็บบล็อกนู๋กัน กัญญา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.      บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้น 
      - สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก 
      - เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
      - เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน 
      - สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น 
      - เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ 
      - เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก       
      - การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

ทีมา  http://school.obec.go.th/uts_s/webpages/computer/info_tech.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น